قابل توجه مشتریان گرامی

باشگاه‌ مشتریان سالن‌ زیبایی‌ گل آرا
 احتراماً به اطلاع میرساند
تا اطلاع ثانوی “
استفاده کارت های باشگاه مشتریان امکان پذیر نمی باشد.

با سپاس از همراهی شما مشتریان وفادار
مدیریت سالن گل آرا